contact us

Gửi hàng quốc tế Gateway Express

contact us

Gửi hàng quốc tế Gateway Express

Free Framer Template

Gửi hàng quốc tế Gateway Express

Thời gian làm việc

Thứ hai – Thứ sáu: 9:00 – 1​9:00
Thứ bảy: 9:00 – 17:00
Chủ nhật: nghỉ

Địa chỉ

Hẻm 22/40 Yên Thế
Phường 2, Tân Bình,
Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@gatewayexpress.com.vn

​Office Tel: (028) 3547 1747

Hotline: 0938 373 343 | 0944 247 267

Thời gian làm việc

Thứ hai – Thứ sáu: 9:00 – 1​9:00
Thứ bảy: 9:00 – 17:00
Chủ nhật: nghỉ

Địa chỉ

Hẻm 22/40 Yên Thế
Phường 2, Tân Bình,
Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@gatewayexpress.com.vn

​Office Tel: (028) 3547 1747

Hotline: 0938 373 343 | 0944 247 267

Thời gian làm việc

Thứ hai – Thứ sáu: 9:00 – 1​9:00
Thứ bảy: 9:00 – 17:00
Chủ nhật: nghỉ

Địa chỉ

Hẻm 22/40 Yên Thế
Phường 2, Tân Bình,
Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@gatewayexpress.com.vn

​Office Tel: (028) 3547 1747

Hotline: 0938 373 343 | 0944 247 267