Bảng giá DHL và các phụ phí (năm 2020)

Bảng giá DHL cập nhật mới nhất năm ​2020, bảng giá dưới đây chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và VAT.

​Hãy liên hệ với Gateway Express để được mức giá giảm lên đến 50%, hotline: 0938373343

​Document

Weight (kg)Zone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10
0.5955,500947,300962,000970,4001,129,9001,161,5001,167,0001,194,5001,573,5002,076,900
11,080,9001,070,9001,133,9001,161,8001,348,1001,386,8001,386,7001,488,4001,955,2002,495,500
1.51,206,3001,194,5001,269,7001,353,3001,566,3001,612,1001,647,6001,779,6002,339,7002,914,100
21,331,7001,318,1001,405,5001,544,8001,784,5001,837,4001,908,5002,070,8002,724,2003,332,700

Non-Document

Weight (kg)Zone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10
0.51,002,9001,084,6001,150,7001,161,7001,359,2001,348,2001,348,2001,373,1001,661,5002,220,900
11,128,3001,205,4001,339,3001,353,2001,574,6001,565,2001,565,2001,675,1002,046,0002,639,500
1.51,253,6001,326,2001,480,6001,544,6001,790,1001,826,1001,848,1001,966,3002,427,6003,058,100
21,378,9001,447,0001,621,9001,736,0002,005,6002,087,0002,131,0002,257,5002,809,2003,476,700
2.51,518,4001,576,7001,773,2001,938,4002,233,5002,314,2002,427,6002,563,1003,208,9003,917,300
31,627,7001,679,0001,893,0002,119,7002,450,1002,535,1002,678,8002,830,9003,570,6004,316,000
3.51,737,0001,781,3002,012,8002,301,0002,666,7002,756,0002,930,0003,098,7003,932,3004,714,700
41,846,3001,883,6002,132,6002,482,3002,883,3002,976,9003,181,2003,366,5004,294,0005,113,400
4.51,955,6001,985,9002,252,4002,663,6003,099,9003,197,8003,432,4003,634,3004,655,7005,512,100
52,064,9002,088,2002,372,2002,844,9003,316,5003,418,7003,683,6003,902,1005,017,4005,910,800
5.52,162,9002,184,9002,461,6003,017,7003,521,8003,634,2003,899,1004,131,3005,360,0006,287,300
62,260,9002,281,6002,551,0003,190,5003,727,1003,849,7004,114,6004,360,5005,702,6006,663,800
6.52,358,9002,378,3002,640,4003,363,3003,932,4004,065,2004,330,1004,589,7006,045,2007,040,300
72,456,9002,475,0002,729,8003,536,1004,137,7004,280,7004,545,6004,818,9006,387,8007,416,800
7.52,554,9002,571,7002,819,2003,708,9004,343,0004,496,2004,761,1005,048,1006,730,4007,793,300
82,652,9002,668,4002,908,6003,881,7004,548,3004,711,7004,976,6005,277,3007,073,0008,169,800
8.52,750,9002,765,1002,998,0004,054,5004,753,6004,927,2005,192,1005,506,5007,415,6008,546,300
92,848,9002,861,8003,087,4004,227,3004,958,9005,142,7005,407,6005,735,7007,758,2008,922,800
9.52,946,9002,958,5003,176,8004,400,1005,164,2005,358,2005,623,1005,964,9008,100,8009,299,300
103,044,9003,055,2003,266,2004,572,9005,369,5005,573,7005,838,6006,194,1008,443,4009,675,800
10.53,103,8003,116,0003,363,8004,678,9005,468,0005,673,2005,954,6006,329,3008,653,4009,951,800
113,162,7003,176,8003,461,4004,784,9005,566,5005,772,7006,070,6006,464,5008,863,40010,227,800
11.53,221,6003,237,6003,559,0004,890,9005,665,0005,872,2006,186,6006,599,7009,073,40010,503,800
123,280,5003,298,4003,656,6004,996,9005,763,5005,971,7006,302,6006,734,9009,283,40010,779,800
12.53,339,4003,359,2003,754,2005,102,9005,862,0006,071,2006,418,6006,870,1009,493,40011,055,800
133,398,3003,420,0003,851,8005,208,9005,960,5006,170,7006,534,6007,005,3009,703,40011,331,800
13.53,457,2003,480,8003,949,4005,314,9006,059,0006,270,2006,650,6007,140,5009,913,40011,607,800
143,516,1003,541,6004,047,0005,420,9006,157,5006,369,7006,766,6007,275,70010,123,40011,883,800
14.53,575,0003,602,4004,144,6005,526,9006,256,0006,469,2006,882,6007,410,90010,333,40012,159,800
153,633,9003,663,2004,242,2005,632,9006,354,5006,568,7006,998,6007,546,10010,543,40012,435,800
163,751,7003,784,8004,437,4005,844,9006,551,5006,767,7007,230,6007,816,50010,963,40012,987,800
16.53,810,6003,845,6004,535,0005,950,9006,650,0006,867,2007,346,6007,951,70011,173,40013,263,800
173,869,5003,906,4004,632,6006,056,9006,748,5006,966,7007,462,6008,086,90011,383,40013,539,800
17.53,928,4003,967,2004,730,2006,162,9006,847,0007,066,2007,578,6008,222,10011,593,40013,815,800
183,987,3004,028,0004,827,8006,268,9006,945,5007,165,7007,694,6008,357,30011,803,40014,091,800
18.54,046,2004,088,8004,925,4006,374,9007,044,0007,265,2007,810,6008,492,50012,013,40014,367,800
194,105,1004,149,6005,023,0006,480,9007,142,5007,364,7007,926,6008,627,70012,223,40014,643,800
19.54,164,0004,210,4005,120,6006,586,9007,241,0007,464,2008,042,6008,762,90012,433,40014,919,800
204,222,9004,271,2005,218,2006,692,9007,339,5007,563,7008,158,6008,898,10012,643,40015,195,800
20.54,284,6004,351,4005,321,5006,784,9007,426,7007,759,8008,335,3009,066,70012,892,00015,516,400
214,346,3004,431,6005,424,8006,876,9007,513,9007,955,9008,512,0009,235,30013,140,60015,837,000
21.54,408,0004,511,8005,528,1006,968,9007,601,1008,152,0008,688,7009,403,90013,389,20016,157,600
224,469,7004,592,0005,631,4007,060,9007,688,3008,348,1008,865,4009,572,50013,637,80016,478,200
22.54,531,4004,672,2005,734,7007,152,9007,775,5008,544,2009,042,1009,741,10013,886,40016,798,800
234,593,1004,752,4005,838,0007,244,9007,862,7008,740,3009,218,8009,909,70014,135,00017,119,400
23.54,654,8004,832,6005,941,3007,336,9007,949,9008,936,4009,395,50010,078,30014,383,60017,440,000
244,716,5004,912,8006,044,6007,428,9008,037,1009,132,5009,572,20010,246,90014,632,20017,760,600
24.54,778,2004,993,0006,147,9007,520,9008,124,3009,328,6009,748,90010,415,50014,880,80018,081,200
254,839,9005,073,2006,251,2007,612,9008,211,5009,524,7009,925,60010,584,10015,129,40018,401,800
25.54,901,6005,153,4006,354,5007,704,9008,298,7009,720,80010,102,30010,752,70015,378,00018,722,400
264,963,3005,233,6006,457,8007,796,9008,385,9009,916,90010,279,00010,921,30015,626,60019,043,000
26.55,025,0005,313,8006,561,1007,888,9008,473,10010,113,00010,455,70011,089,90015,875,20019,363,600
275,086,7005,394,0006,664,4007,980,9008,560,30010,309,10010,632,40011,258,50016,123,80019,684,200
27.55,148,4005,474,2006,767,7008,072,9008,647,50010,505,20010,809,10011,427,10016,372,40020,004,800
285,210,1005,554,4006,871,0008,164,9008,734,70010,701,30010,985,80011,595,70016,621,00020,325,400
28.55,271,8005,634,6006,974,3008,256,9008,821,90010,897,40011,162,50011,764,30016,869,60020,646,000
29.55,395,2005,795,0007,180,9008,440,9008,996,30011,289,60011,515,90012,101,50017,366,80021,287,200
305,456,9005,875,2007,284,2008,532,9009,083,50011,485,70011,692,60012,270,10017,615,40021,607,800

​Non-Document above 30kg (Multiplier rate per kg)*

Weight (kg)Zone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10
31.0- 70.0160,400164,300231,100271,700282,600331,500352,100369,800538,300719,200
71.0 – 300.0163,700167,800212,400274,000286,500294,600328,400362,300500,500714,800
301.0 – 999.0177,700180,500230,500297,300310,900316,900354,800391,300538,300771,900

 

Cách xem bảng giá DHL

Bảng giá DHL được chia thành 2 loại: Document (gửi thư từ) và Non-Document (gửi hàng hoá).

  • Cột đầu tiên của bảng giá là cột khối lượng, được tính bằng đơn vị kilogram, mức khối lượng nhỏ nhất là 0.5kg
  • Cột từ Zone 1 đến Zone 10 là cột khu vực quốc gia được phân chia theo quy định của hãng DHL, quý khách có thể tra cứu khu vực của 220 quốc gia tại Bảng zone DHL

Ví dụ: Nước Mỹ (United States) thuộc zone 7, gửi hàng với bưu kiện nặng 5kg thì đối chiếu mức cước phí là 3,683,600đ

Lưu ý: Khối lượng để tính cước được dựa trên trọng lượng thực tế (cân nặng) và trọng lượng thể tích, số nào lớn sẽ tính cước trên đó. Tham khảo thêm cách tính trọng lượng thể tích

Contact Me on Zalo
0938373343

THÔNG BÁO

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá cước vận chuyển không cố định và thay đổi theo cập nhật của hãng hàng không vận chuyển.

Để biết giá cước chính xác nhất Quý Khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại bên dưới: