Danh mục Hướng dẫn

Hướng dẫn đóng gói từ Fedex

​Ghi chú: Hướng dẫn này được Gateway Express biên tập lại theo tài liệu hướng dẫn của Fed​Ex. ​Bài hướng dẫn đóng gói này được cung cấp cho khách hàng của FedEx để giúp giảm thiểu sự mất mát hoặc…

Địa chỉ
22/40 Yên Thế, P. 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại
​Office Tel: (028) 3547 1747
Hotline: 0938373343 / 0944247267